Virksomhedsprofil

Historie

JH Revision blev etableret den 1. juli 1991, da statsautoriseret revisor Jan Hansen åbnede eget kontor på Marievej 3 i Taastrup. Firmaet bestod dengang, udover Jan Hansen selv, af to medarbejdere og en sekretær.

Siden 1991 er medarbejderstaben vokset støt og roligt, og med opkøbet af Revisionsfirmaet Svend Aage Jensen i 2014 og Revisorhuset i 2016, beskæftiger firmaet i dag 23 medarbejdere.

I slutningen af 2015 flyttede firmaet efter 24 år på Marievej 3 i Taastrup til Struergade 12 i Høje Taastrup, hvor vi har nogle centralt beliggende lokaler lige ved Høje Taastrup station.

Den 1. januar 2015 påbegyndte Jan Hansen et generationsskifte, da statsautoriseret revisor Martin Lo Turco indtrådte som partner i firmaet og den 1. november 2017 blev næste skridt taget, da statsautoriserede revisor Frederik Bille indtrådte som partner.

Revisionsfirmaet drives nu af de 3 partnere.

Se medarbejderne her:

 

Virksomhedpsofil

Personlig kontakt

Det er et væsentligt parameter for revisionsfirmaet, at der opbygges et gensidigt tillidsforhold mellem kunde og revisor. Det har en høj prioritering, at vore kunder får en hurtig tilbagemelding, når de henvender sig til os samt og ikke mindst, at alle aftaler overholdes, både over for vore kunder og offentlige myndigheder.

Revisionsfirmaets kvalitetssikring af vort arbejde er meget vigtigt, således at kunder og myndigheder kan være sikre på, at vore produkter lever op til den gældende høje standard for godkendte revisorer.

 

Uddannelse, skat og kvalitetskontrol.

JH Revision deltager i undervisningssamarbejdet RUS, som er en landsdækkende kursusvirksomhed. Undervisningssamarbejdet er med til at sikre, at vore medarbejdere løbende ajourføres inden for skat, revision, regnskab og edb mv.
Gennem undervisningssamarbejdet opfylder vi ligeledes lovningens krav til den obligatoriske efteruddannelse, der kræves for godkendte revisorer.

JH Revision er medejere af skatterådgivningsselskabet Revitax A/S, der er et af Danmarks førende konsulentfirmaer på området. Revitax A/S fungerer som sparringspartner og assisterer med særligt komplicerede skattesager.

I det daglige arbejde anvender firmaet de mest moderne revisionsværktøjer, som er med til at sikre, at revisionsopgaven løses effektivt og efter ensartede retningslinjer, som opfylder kravene til revisionsplanlægning, udførelse og den efterfølgende kvalitetskontrol.

JH Revision er medlem af FSR – danske revisorer og underlagt branchens sædvanlige kvalitetskontrol.