Arkiv

revisorposten-4-2019-thumbnail

Revisorposten 4 / 2019

Sambeskatning – hvad betyder det, og hvilke konsekvenser har det?
Sådan undgår du tabsgivende tilbud.
Personbil på hvide nummerplader.
Et spørgsmål af helt central betydning – hvem er skattemæssigt rette indkomstmodtager?
Fradrag for tab på debitorer.
Ulovlige aktionærlån i skattemæssig sammenhæng.
Vi noterer at …

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2019

GDPR – slettefrister og forældelse hører ofte sammen.
Kapitalandele med negativ indre værdi.
Udbytteskat er ikke bare 27%
Lån mellem interesseforbundne parter.
Iværksættere – hvornår skal de registrere sig i forhold til moms?
Vi noterer at …

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2019

Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning
Moms på fast ejendom – ændret praksis?
Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner
Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi
Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes
Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2019

Klar til 2018-regnskaberne
Deleøkonomi – nye skatteregler fra og med 2018
Etablerings- og iværksætterkonto
Lån fra hovedaktionær til selskabet
Ændring i momsregler for gavekort
Omgørelse af årsrapporten
Fremtidens detailhandel
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2018

Skattefrie lejlighedsgaver
Udlejning af fast ejendom – moms og energiafgifter
Krav om kryptering af e-mail
Fuldmagter – et spørgsmål om tryghed
Cyberkriminalitet er mere udbredt end nogensinde
CEO Fraud
Hvornår advisory board i forhold til en bestyrelse?
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2018

Opfylder du bogføringsloven?
Ændringer i selskabsloven.
Personaleoplysninger og databeskyttelse – need to do.
Energiafgifter – De fleste virksomheder har adgang til godtgørelse, men mange snyder sig selv og glemmer at tage godtgørelsen.
Generalforsamlingsreferat.
Overdragelse af ejendom til nærtstående.
Danske virksomheder er et ydet mål for cyberkriminelle, men der er hjælp at hente.
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2018

Ansættelsesklausuler.
Moms ved brug af udenlandske underleverandører.
Optimer virksomhedens soliditetsgrad.
Ny ferielov.
Dokumentationskrav for medarbejders rejseudgifter.
Håndterer du kontanter efter gældende regler?
Overdragelse til ægtefælle.
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2018

Ingen kan undslippe persondataforordningen.
Optjening og afvikling af feriedage.
Kryptovaluta og skat.
Moms- og skattetjek.
Opgørelse af gevinst og tab ved aktiesag.
Nye regler bl.a. som led i retssikkerhedspakke III
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2017

Salgsmodning – Sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed.
Ny lov gør det lettere for pensionister at flytte i sommerhus.
Splitleasing.
Opbevaring af regnskabsmateriale.
Hjemmearbejde kan betyde massive bøder.
Fradrag for vedligeholdelse i udlejningsejendomme.
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2017

Momsfritaget undervisningsvirksomhed
Arv II – andre regler der er gode at kende
Nye regler om generationsskifte
Investeringsejendomme efter årsregnskabsloven
Skærpede krav til deltagelse i P/S’er, K/S’er og I/S’er
Registrering af reelle ejere
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2017

Licensstyring – hvorfor og hvordan?
Deleøkonomi mellem virksomheder.
Arveregler del I/II – behov for at oprette testamente?
Persondataforordningen – hvordan bør man forberede sig?
Indberetning til Danmarks Statistik.
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2017

Mulighed for lovlige kapitalejerlån.
Forbud mod at stjæle arbejdsgiverens kunder.
Få mere ud af dit økonomisystem – det kan betale sig.
Arbejdspladsvurdering (APV) – hvorfor, hvem, hvornår og hvordan?
Optimering af lønpakke for kapitalejer – får du nok ud af din løn?
Salg af forældrelejlighed – hvad skal man være opmærksom på?
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2016

Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme.Skat og moms i den søde juletid.Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling?Ejeraftaler.Sundhedsforsikringer – hvad skal man være opmærksom på?Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017.Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2016

Konkurs af enkeltmandsvirksomhed – 5 gode råd til at undgå konkurs.Et par lette veje til at forbedre økonomien i mindre virksomheder.Moms ved madordninger.Ulovlige aktionærlån – ny praksis fra 1. juni 2016.Genindførelse af medarbejderaktieordninger.Ændring af revisorloven.Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2016

Fravalg af revision – en dyr boomerang på længere sigt?Deadline for indsendelse af regnskab og selvangivelse nærmer sig – husk det!Kapital til øget vækst gennem VækstfondenNy lov hvis du driver webshopVEU-godtgørelse – tilskud til efteruddannelse af virksomhedens medarbejdereDigitalisering – bliver det nemmere?Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2016

Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar – undgå de alvorlige misforståelser Tilbagesøgning af moms fra udlandet – det er slet ikke så sværtVirksomhedstestamenter Kautionspræmier Virksomhedsordningen – forbedring af stramningen? CrowdfundingVi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2015 indeholder bl.a.:

Ny årsregnskabslov – highlights Nyt om selskabers acontoskat Erstatning og risiko Moms af gamle bygningsmodningsomkostninger Nem ID gør livet lettere for enkeltmandsvirksomheder Virksomhedsordningen – er der nogen fordele efter de seneste stramninger?Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2015 indeholder bl.a.:

En god revisor er dyr, men tør man have en billig? Er der styr på virksomhedens forsikringer?Hvidvaskningsdirektivet – hvilke regler gælder? Iværksætterselskaber – de første erfaringer Kan virksomhedsordningen fortsætte efter salg af virksomhed? Lønmodtager eller honorarmodtager? Ansæt en elev eller lærling – og få del i opsvinget Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2015 indeholder bl.a.:

Pensionist! Hvor svært kan det være? Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse – hæftelsesproblematikken i I/S Nøgletal – det er ikke spor svært Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter Cloud-computing – er din virksomhed klar til “skyen”? Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2015 indeholder bl.a.:

Stiftelse af fonde og foreninger – selskabsretligt og skatteretligt Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens ferie? Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom Udenretlig inddrivelse af gæld Digitale indberetninger for selskaber Gældende faktureringsregler Medarbejderes brug af sociale medier Udskudt skat Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2014 indeholder bl.a.:

Ændringer til virksomhedsskatteordningen Den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber (MS) Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende Aktionærlån
Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2014 indeholder bl.a.:

Underskudsregister for selskaber Beregning af feriepenge Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale Moms – Indenlandsk omvendt betalingspligt – er det kommet for at blive?
Hvem arver virksomheden? Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2014 indeholder bl.a.:

Selskabers underskudsfremførsel Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT’s værdipapirsystem
Bortvisning Gennemgå din erhvervslejekontrakt Konvertible gældsbreve – husk formalia Skattefradrag for fonde og foreninger Ingen privat benyttelse af varevogn – alligevel beskatning Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2014 indeholder bl.a.:

Afskrivninger Fratrædelsesgodtgørelse Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister Gældende sambeskatningsregler Bestyrelsesarbejde og ansvar i den mindre og mellemstore virksomhed Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4 / 2013 indeholder bl.a.:

Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov Godtgørelse af elafgift – Lempelse i reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende aircondition Beskatning af fri bil til rådighed. Kan det undgås? Hvornår skal der betales moms ved ombygning af en “gammel” ejendom Skattekonto hos SKAT, en “mellemregningskonto” for virksomheden Firmajulegaver Ejendomsvurderinger – hvad går polemikken ud på? Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3 / 2013 indeholder bl.a.:

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse Midlertidig udlejning af ejerlejligheder Vennetjenester og skat
Incitamentsaflønning for 2013 – hvor er vi? Forretningsudvikling Advisory board – et alternativ til en bestyrelse
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2 / 2013 indeholder bl.a.:

Vækstplanen Nedskrivningstest af anlægsaktiver Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån – køb af fast ejendom Udenlandsk arbejdskraft – arbejdsudleje Optimer beskatningen ved salg af forældrelejligheder Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1 / 2013 indeholder bl.a.:

Få overblik over de nye faktureringsregler Efterløn ved udlejning af ejendomme Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg Ejerskifte ved virksomheden Fordel ved at ophæve kapitalpension! Udvidet gennemgang – et alternativ til revision af årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse B Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/ 2012 indeholder bl.a.:

Betydningen for forældelsesreglerne. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge. Økonomiplanlægning ved karriereophør.
Momsfradrag ved bespisning ag ansatte m.fl. Ejerskifterådgivere skal skabe vækstvirksomheder. Betaling for lejlighedsvist lån af arbejdsgivers bil. Pengetankreglen. Solcelleanlæg og andre vedvarende energiforsyninger
Vi noter at

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2012 indeholder bl.a.:

Er en gave et arveforskud? Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL). Medarbejdere skal være påpasselige med deres omtale af arbejdsgivere også i forbindelse med brug af midier på internettet. Revisors erklæringer om regnskaber, revision, review og assistance med opstilling. Erfaringer med rekonstruktion. Arbejdsgiverbestemt ferieafholdelse og overførsel af ferie. Ændring af medarbejderes ansættelsesvilkår. Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2011 indeholder bl.a.:

Afgift på mættet fedt – ny fedtafgift Hvad er legal arveret? Risikomærkning af investeringsprodukter Hvidvask og terrorfinansiering – hvad er revisors pligt? Øget momsfradrag på hotelovernatninger Et budget er ikke kun tal
Iværksætteraktier bliver skattefri Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten særudgave 2011 indeholder bl.a.:

Indledende overvejelser Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) Holdingselskab Selskab med begrænset hæftelse (S.M.B.A.) Partnerselskab (P/S) Andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) Kommanditselskab (K/S) Oversigt

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2011 indeholder bl.a.:

Diskrimination på arbejdsmarkedet Generalfuldmagter Boligjobplanen Beskatning af aktiviteter og udlodninger fra personale- og kunstforeninger Skattefritagelse for mindre personalegoder Ulovlige aktionærlån Salg af din virksomhed skal planlægges i god tid Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2011 indeholder bl.a.:

Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning Hvorfor skal man oprette testamente? Konvertible obligationer – en attraktiv mulighed for finansiering af unoterede hovedaktionærselskaber Fordele og ulemper ved outsourcing af regnskabsfunktionen Større afkast til udlejere af sommerhuse Indbrud i netbanken – en overset risiko Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2011 indeholder bl.a.:

VIES – ikke kun en kirkelig handling Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven Ulovlige aktionærlån – nu er det alvor Selskabers skatte- og momsmæssige behandling af tab på debitorer Renteswaps – fordele og ulemper Mange kan blive fritaget for affaldsgebyr Fravalg af revision – en stor beslutning Vækstkaution letter finansieringen Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2010 indeholder bl.a.:

Nye indberetninger for personalegoder Årets julegave til medarbejderne Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! Fælden i gaveafgift og bundfradrag Ophævelse af regulering af reguleringspristallet Dækningsafgift – husk det inden nytår! Husk restskatten for 2010 Nye faktureringsregler Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2010 indeholder bl.a.:

Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold Virksomhedspatent – udgifter til tinglysning m.v. Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån – Fordele og ulemper Ændring i arbejdstid – betydning for lønnen på ferietidspunktet? Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske medarbejdere Forældrekøbslejligheder Udligningsskat på store pensioner Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2010 indeholder bl.a.:

Løn contra udbytte Tid til generationsskifte? Pas på overskrifterne Fidus – eller ej Detailrigdom contra overblik
Aktieavancebeskatning 2010 Den rigtige ledelse Momspakken – ændring af reglerne for levering af ydelser Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2010 indeholder bl.a.:

Nye regler for pension i 2010 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport Digital tinglysning – en verdensnyhed i Danmark Ledelsesmodeller i selskaber – nye muligheder Forårspakken – moms og afgiftsmæssige konsekvenser Ny selskabslov – nye begreber Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2009 indeholder bl.a.:

God forberedelse giver bedre finansiering Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Ny selskabslov
Retssikkerheden er på spil Hovedregler ved opsigelse af medarbejdere Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2009 indeholder bl.a.:

Krisen understreger behovet for effektiv styring i virksomhederne Skattereformen – sådan blev den Kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på op til 4 ton Selskabsreformen OPP – offentlige og private partnerskaber
Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2009 indeholder bl.a.:

Efterløn – hvornår, hvem og hvor meget? Salg via internettet MiFID – det nye “modeord” Revisorskifte i utide Man skal selv se sig for Hvordan selvangives overgangssaldoen for aktier? Etableringskontoordningen er forbedret med virkning for 2009 Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2009 indeholder bl.a.:

Forretningsplan – hvorfor Geninvestering af ellers skattepligtige ejendomsavancer Valget mellem kapital- og ratepension Skærpelse af reglerne om fraflytterskat Er Du IT-sikker Vi noterer at, der bl.a. er sket ændringer af kantinemomsen mv…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2008 indeholder bl.a.:

Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet Nye skatteregler for konvertible obligationer Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte Overgangssaldo for aktier – personer Folkepension – En kort oversigt over indtægter, der kan medføre nedsættelse af folkepensionen Aktiebeskatning – nye regler på vej Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2008 indeholder bl.a.:

Kan man outsource sin IT? Nye enklere regler for små gulpladebiler Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter Ejendomsværdiskat af sommerhus og feriebolig i udlandet Endnu bedre 25%-skatteordning Ændring i procesretten – Gruppespørgsmål Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2008 indeholder bl.a.:

Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab – hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Løn contra udbytte Erhvervslejeloven – lejer og udlejer SDO-lån med omtanke Undgå overflådigt elforbrug og spar penge Vi noterer at…

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2008 indeholder bl.a.:

Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1 januar 2008 Beskatning af firmaudflugt/-rejse Holdingselskaber – fordele og ulemper Pas på ved forældrekøb Bestyrelsens formelle pligter SKAT og ny tilgang til service og kontrol

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2007 indeholder bl.a.:

Ændringer i selskabsbeskatningen Hoved- og nøgletal Nye forældelsesregler Aktieavancebeskatning for personer Skattefri omstrukturering uden tilladelse Gebyrer og renter

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2007 indeholder bl.a.:

Ny arvelov Finansiel leasing eller anlægsfinansiering? Køb ikke aktier for lånte midler Omlægning af bilbeskatningen Medarbejderobligationer – en status

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2007 indeholder bl.a.:

Parcelhusreglen Placering af overskudslikviditet Skattemyndighederne – nu en samarbejdspartner? Regler for gulpladebiler

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2007 indeholder bl.a.:

Trim din virksomhed til salg Besøg af Arbejdstilsynet Finansiel risikostyring Offentlig transport som personalegode
Moms- og afgiftsnyt

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2006 indeholder bl.a.:

Skat ved 10-mandsprojekter Praktiske erfaringer med virksomhedspant Den lovbaserede barselsudligningsfond
Separation og skilsmisse – nye regler for pensionsordninger Kapitalstruktur

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2006 indeholder bl.a.:

Medarbejdernes overtagelse af virksomhed Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom Springet som selvstændig Køb af bolig i udlandet Investering i udenlandske aktier kræver struktur og disciplin

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2006 indeholder bl.a.:

Revisionspligtens ophævelse for visse små selskaber Risikostyring Forældrelejligheder Revisionsstandardernes indflydelse på revisors arbejde Overvejerlser i forbindelse med rådgivning om generationsskifte IT-sikkerhed
Nye muligheder for benyttelse af udenlandske firmabiler

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2006 indeholder bl.a.:

Spaltning – en vej til at skabe forandring ellers starte et generationsskifte Faldgruber i virksomhedsforsikringer
Ny aktieavancebeskatningslov Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Personalegoder

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2005 “Valg af virksomhedsform” indeholder bl.a.:

Valg af virksomhedsform – Overvejelser Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab I/S Anpartsselskab ApS Aktieselskab A/S Holdingselskab Kommanditselskab K/S Partnerskab P/S SE selskab Andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a.
Oversigt

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2005 indeholder bl.a.:

Fri bil – sale and lease back Hvilke værdipapirer kan indgå i virksomhedsordningen Mulighed for investering af pensionsmidler i unoterede aktier/anparter Østeuropæisk arbejdskraft Ferieboliger og faldgruber i udlandet Nye finansieringsmuligheder for erhvervslivet

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2005 indeholder bl.a.:

Mangler

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2005 indeholder bl.a.:

Arveregler med og uden testamente Pensioner giver fradrag i efterlønnen Partnerselskaber Erstatninger for stormskader EU-pakken

pdf-icon-150x150

Revisorposten 1/2005 indeholder bl.a.:

Fortrykte revisorerklæringer Personalegoder Lavere forrentning af restskat og overskydende skat for selskaber
Momsfradrag i forbindelse med køb og salg af fast ejendom God selskabsledelse i mindre virksomheder Fradrag for gaver til kulturinstitutioner m.m. Hurtigere og billigere inddrivelse af mindre pengekrav

pdf-icon-150x150

Revisorposten 4/2004 indeholder bl.a.:

Systembeskrivelse – for bogføring hvorfor? Dobbelt husførelse Rejsegodtgørelse Kvalitetskontrol af revisorer
Personalegoder Spaltning/prorata-kravet Krav om elektronisk fakturering ved samhandel med det offentlige primo 2005

pdf-icon-150x150

Revisorposten 3/2004 indeholder bl.a.:

Risikoafdækning – debitorsikring – ejendomsforbehold – Danmark Bindende ligningssvar Ændrede regler for pensionsopsparere Obligationer som løn Ledelsens ansvar for fejl og besvigelser Ekstraordinært udbytte i aktie- og anpartsselskaber

pdf-icon-150x150

Revisorposten 2/2004 indeholder bl.a.:

Lov om ændring af årsregnskabsloven Leasing og forsikringsdækning Aktionærlån, lovlige eller ulovlige låneforhold?
Udvidelse af etableringskontoordningen