Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag 2018 –>:

Pr. 1. januar 2018 blev reglerne om håndværkerfradraget (BoligJobordning) gjort permanent:

Fradraget i den permanente BoligJobordning er fortsat todelt, så danskerne kan i 2018 og fremefter få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværkerydelser med grønt sigte, (energirenoveringer, klimatilpasninger mv.), mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Læs meget mere ved at klikke på nedenstående link.
Informationerne på linket er udarbejdet af 3byggetilbud.dk.

Læs mere om håndværkerfradraget.