Indberetning og afregning af indefrosne feriepenge

Oversigt:
• November 2020: Virksomheden modtager brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i e-Boks.
• December 2020: Korrektioner skal foretages senest 31/12 2020 direkte i e-indkomst.
• Januar 2021: Medarbejderne modtager brev med opgørelse over, hvor meget der indestår på deres konto for indefrosne feriepenge.
• Juli 2021: Virksomheden modtager besked om hvor meget der evt. skal indbetales.
• August 2021: Lønmodtagernes feriemidler skal have besked om hvorvidt virksomheden ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden.
• September 2021: Hvis virksomheden ønsker at indbetale de indefrosne feriepenge, forfalder beløbet 1/9 2021.

Vi har uddybet ovenstående nedenfor:
Overgangsåret vedrørende indefrosne feriepenge er overstået og du skal som arbejdsgiver indberette de indefrosne feriepenge inden 31/12 2020.

Virksomheden vil modtaget brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i e-Boks medio i november måned om at kontrollere/indberette indefrosne feriepenge senest 31/12 2020.

Du har måske et lønsystem som automatisk foretager indberetning løbende. Du har som arbejdsgiver pligt til at tjekke om beløbene er korrekte eller om der skal foretages korrektioner. Hvis der skal ske korrektioner, så skal dette ske direkte i e-indkomst.

Hvis du ikke løbende fører ferieregnskab i lønsystemet, vil det beregnede feriepengebeløb til indefrysning ikke være reduceret ved afholdelse af ferie. Det betyder at medarbejderen vil få feriepenge af feriepenge og det skal korrigeres i e-indkomst.

Du kan logge ind med medarbejdersignatur og se hvad der er indberettet for de enkelte medarbejdere, se nedenstående link:

https://virk.dk/myndigheder/stat/feriemidler/selvbetjening/Jeres_indberetninger_for_overgangsaaret

Vi har ikke adgang til denne oversigt, men du kan printe og sende listen til os – så kan vi være behjælpelig med at kontrollere listen og evt. foretage korrektioner i e-indkomst.

Dine medarbejder vil modtage brev i januar måned 2021 med opgørelse om, hvor meget der indestår på deres konto for indefrosne feriepenge. Hvis medarbejderen ikke er enig i opgørelsen, skal de kontakte jer og evt. korrektioner skal foretages i e-indkomst.

Virksomheden vil i juli måned 2021 modtage besked om, hvor mange af de indefrosne feriepenge, der evt. skal indbetales. Virksomheden skal som minimum indbetale indefrosne feriepenge for medarbejdere, der går på pension/er afgået ved død/har optjent under kr. 1.500 i indefrysningsperioden.

Hvis virksomheden ønsker at beholde de resterende feriepenge i virksomheden, skal Lønmodtagernes Feriemidler have besked SENEST 31/8 2021 – der er ikke mulighed for dispensation. Gives der ikke besked, så forfalder beløbet til betaling.
Hvis du ikke ønsker at indbetale de indefrosne feriepenge, vil beløbet blive indekseret (satsen kendes ikke pt.)

Hvis virksomheden ønsker at foretage indbetaling af de indefrosne feriepenge, er deadline for indbetaling den 1. september 2021, opkrævning vil blive udsendt i juli måned.

Du/I er altid velkommen til at kontakte os såfremt du/I har yderligere spørgsmål.