Info om udbetaling af indefrosne feriepenge

Hvis du/I er registreret i jeres lønsystem som ansat med løn, kan dette være en fejl og du/I vil ikke være berettiget til udbetaling af indefrosne feriepenge.

De særlige jobsituationer er:

  • Registreret direktør/øverste leder
  • Selvstændig, ejer, medejer eller freelancer
  • Ægtefælle til ejer eller medejer
  • Bestyrelsesmedlem

Registreret direktør eller øverste leder:
Hvorfor?
En direktør eller øverste leder (uanset titel), der kan tegne virksomheden udadtil, og som er den øverste, daglige, økonomisk ansvarlige, optjener ikke feriemidler. En direktør anmeldt til Erhvervsstyrelsen er normalt ikke lønmodtager.

Selvstændig, ejer, medejer eller freelancer:
Hvorfor?
Er du ejer eller medejer af den virksomhed, der udbetaler løn til dig eller freelancer, er du ikke lønmodtager. Det gælder, hvis du er selvstændig, ejer anparter eller aktier i den virksomhed, der udbetaler din løn. Det gælder ikke, hvis du har medarbejderaktier.

Ægtefælle til ejer eller medejer:
Hvorfor?
Er din ægtefælle ejer eller medejer af den virksomhed, der udbetaler løn til dig, er du ikke lønmodtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle er selvstændig, ejer anparter eller aktier i den virksomhed, der udbetaler din løn.

Bestyrelsesmedlem:
Hvorfor?
Et bestyrelsesmedlem er ikke lønmodtager. Er du derimod medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, er du normalt lønmodtager.

Du/I er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du/I har yderligere spørgsmål