Notat om negativ rente

Næsten alle banker har indført negative renter på virksomheders bankindeståender.
Det er en speciel situation, som man må påregne kan vare ganske længe.

Hvad gør man så for at undgå de negative renter. Man kan eksempelvis gøre følgende:

  1. Betale gæld af.
  2. Fremrykke betaling af varekreditorer (evt. udnyt mulighed for kontantrabatter).
  3. Oprette bankkonti i andre banker, som endnu ikke har indført negative renter (vær opmærksom på indskydergarantiordningen).
  4. Fremrykke betalingen af årets forventede selskabsskat til den 20/3 2017 (husk at den frivillige indbetaling skal indberettes på skatte-kontoen).
  5. Købe korte obligationer.

Hvis man vælger at købe korte obligationer, kan dette ske via investering i investeringsforeninger, der enten er aktivt eller passivt forvaltede. De sidste er omkostningsmæssigt de billigste.

Som eksempel kan vi pege på nogle investeringsforeninger udvalgt blandt de største aktører på markedet:

Investeringsforening:

Gennemsnitligt afkast – sidste 5 år:

Sparinvest Index Stabile Obl.
1,95%
Nordea Invest Korte Obligationer
2,15%
Danske Invest Korte Obligationer
1,72%
Jyske Invest Korte Obligationer
1,68%

Man skal være opmærksom på, at der altid kan være en risiko for kursfald, selv i investeringsforeninger, der har en kort tidshorisont.

Det vil derfor altid være mere sikkert at betale den negative rente, hvis de andre muligheder, som er nævnt i punkt 1 – 4, er udtømt.

Hvis man ønsker at placere nogle af sine penge i investeringsforeninger, vil vi anbefale, at man kontakter sin bank, som kan yde professionel rådgivning.

Du kan downloade dokumentet nedenfor: