Rådgivning

Vor rådgivning er først og fremmest baseret på en helhedsvurdering af kundens behov. Mange af vore kunder er hovedaktionærselskaber og personligt ejede firmaer, hvor rådgivningen overfor hovedaktionærer og indehavere er et vigtigt parameter i den samlede rådgivning.
Rådgivningen omfatter bl.a. følgende:

  1. Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed.
  2. Omdannelse af personligt ejede virksomheder til selskaber.
  3. Etablering af hensigtsmæssig selskabskonstruktion via holdingselskaber.
  4. Omstrukturering.
  5. Virksomhedsordning for personligt drevne virksomheder.
  6. Skatteplanlægning.
  7. Pensionsopsparing.
  8. Generationsskifteplanlægning, overdragelse med succession/gave mv.
  9. Forældrekøb af lejligheder, herunder valg af beskatningsform.

JH Revision yder herudover rådgivning med opbygning og indkøring af administrative systemer, herunder assistance med økonomistyring, opbygning af budgetmodeller mv.