Registrering af ejerforhold

Der er kommet nye regler omkring registrering af virksomheders ejere.
Tidligere skulle kun juridiske / legale ejere registreres. Nu skal også reelle ejere registreres.
Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden.

Personer der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten direkte eller gennem deres holdingselskab(er), skal registreres som reelle ejere af virksomheden.

Vær opmærksom på, at en person med kun 5% af en virksomheds kapital eller stemmeandele også kan være både legal og reel ejer, hvis vedkommende på anden måde har afgørende kontrol, for eksempel gennem vetoret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

En virksomhed, typisk et holdingselskab, der er legal ejer af en anden virksomhed, kan ikke også være reel ejer, fordi kun fysiske personer kan være reelle ejere.

Et eksempel vedrørende registrering for Drift ApS:

  • Hans Hansen ejer Hansen Holding ApS som ejer Drift ApS.
  • Hansen Holding ApS er den legale (juridiske) ejer af Drift ApS.
  • Hans Hansen er reel ejer af Drift ApS.

Der er krav om, at reelle ejere registreres hos Erhvervsstyrelsen senest den 1. december 2017.

Du kan downloade dokumentet nedenfor: