Revisorposten

Revisorposten er JH Revision’s kvartalsblad, som sendes til alle vore klienter via e-mail.
Hvis De ikke har modtaget Revisorposten pr. mail, kan De på nedenstående link bestille et eksemplar.

Klik her for bestilling

Desuden kan De downloade Revisorposten i elektronisk form.
Bemærk, at programmerne Adobe Reader eller Acrobat Approval kræves for at kunne åbne filerne.

Tryk på nedenstående links for at hente den udgave af Revisorposten, som De er interesseret i:

revisorposten-3-2023-thumbnail

Revisorposten 3 / 2023

Skærpelse af revisorpligten
Status på beskyttelse af personoplysninger
Arbejdsudleje
Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering
– hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed?
Moms og skat ved kantineordninger?
Får du det fradrag, du er berettiget til?
Undgå store momsopkrævninger ved eksportsalg
Vi noterer, at…

revisorposten-2-2023-thumbnail

Revisorposten 2 / 2023

Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro
Tab på debitorer – moms- og skattefradrag
Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder
Salg uden moms – momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2
Brugtmomsreglerne
Ejendomsskat på erhvervsejendomme
Crowdfunding
Vi noterer, at…

revisorposten-1-2023-thumbnail

Revisorposten 1 / 2023

Etablerings- og iværksætterkonto
Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet?
Derfor skal du droppe multitasking lige nu
Anmeldelse ved kontant køb for at få fradrag
Formidling af momsfrie ydelser
Den nye barselsorlov
Vi noterer, at…

revisorposten-4-2022-thumbnail

Revisorposten 4 / 2022

Øgede forbrugsomkostninger – 5 gode råd fra redaktionen
Fremtidsfuldmagt: Hvordan og hvorfor?
Er du up2date med konsekvenserne af Brexit – moms og told
Fradragsret og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter
Sådan investerer man i aktier i virksomhedsordningen
Renter ved efterangivelse af momsen
Vi noterer, at…

revisorposten-3-2022-thumbnail

Revisorposten 3 / 2022

Hvordan skal momsen håndteres i webshoppen
Moms og gaver
Uro på markedet kræver søstærke virksomheder
Arbejdsgivers hæftelse for kildeskat
Vi noterer, at…

revisorposten-2-2022-thumbnail

Revisorposten 2 / 2022

Fradrag for donationer til Ukraine
Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation
Ny bogføringslov på vej
Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO
Energiafgifter – opsamling på regler
Vi noterer, at…

 

revisorposten-1-2022-thumbnail

Revisorposten 1 / 2022

Finansloven 2022
Overdragelse af ejendomme til børn og andre familiemedlemmer
Faldgruber ved udlodning af ekstraordinært udbytte – selskabsretligt
Arbejdspladsvurdering (APV)
Momsreglerne for underleverandører  – hvad skal der stå på en faktura …
Vi noterer, at…

revisorposten-4-2021-thumbnail

Revisorposten 4 / 2021

Moms – praksis ændres for levering af visse typer af transportydelser
Investering i unoterede kapitalandele med pensionsmidler
Ny lov: Mange virksomheder skal nu have deres egen whistleblowerordning
Ophørspension – planlægning, hvis begge ægtefæller er med i virksomheden
Momsregler på fast ejendom – byggegrunde
Udlevering af overskudsfødevarer m.m.
Vi noterer, at…

revisorposten-3-2021-thumbnail

Revisorposten 3 / 2021

Forhøjede afskrivninger på driftsmidler.
Nye vurderinger af erhvervsejendomme.
Regelsættet – arbejdsgiverkontrol.
Kontrolpakke for selskaber.
Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom.
Konvertible obligationer – en opfølgende artikel.
Superfradrag for forsknings- og forsøgsudgifter er vedtaget.
Vi noterer at …

revisorposten-2-2021-thumbnail

Revisorposten 2 / 2021

Bitcoins/kryptovaluta og skatteadministration af det.
Nu kan virksomheder give skattefri gavekort til ansatte.
Firmabiler – ny beskatning pr. 1/7 2021.
Nye vurderinger af ejerboliger.
Konvertible obligationer.
Vi noterer at …

revisorposten-1-2021-thumbnail

Revisorposten 1 / 2021

Going concern
Langtidssygemelding, virksomhedsejer – hvad gør man, hvordan og hvad må man?
Hjemmearbejdsplads og skat
Skærmarbejde i sig selv er ikke sundhedsskadeligt – heller ikke i hjemmet
Selvangivelsen 2020 – hvordan med investeringsdepot i udlandet?
Kommunikation i ledelsesberetning
Vi noterer at …

revisorposten-4-2020-thumbnail

Revisorposten 4 / 2020

Moms på fast ejendom – pas på den nye udtagningsmoms
Kreditrating af virksomheden – hvad lægger banken vægt på
Indgreb mod forældrekøb – konsekvenser for virksomhedsordningen
Beskatning af alternative investeringer
Sådan søger du dagpenge som freelancer eller som selvstændig
Danske influencere – hvordan med skatten
Vi noterer at …

revisorposten-3-2020-thumbnail

Revisorposten 3 / 2020

Hvorfor skal det altid gå udover mig?
Status på aktiesparekontoen – på godt og ondt i 2020.
Har i styr på jeres databehandlere?
Faldgrupper ved udlodning af ekstraordinært udbytte.
Moms og skat på gule eller gul/hvide nummerplader.
Vi noterer at …

revisorposten-2-2020-thumbnail

Revisorposten 2 / 2020

Ansættelsesklausuler.
Hvordan undgås konkursen?
Kautioner.
Mandskabsvogne.
Skattemæssige fordele ved forældrelejligheder.
Vi noterer at …

revisorposten-1-2020-thumbnail

Revisorposten 1 / 2020

Større krav til selskabers selvangivelse?
Tvangsopløsning – er det endestationen?
Ulovlige kapitalejerlån skal underrettes til SØIK.
Varebil på gule nummerplader.
Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021.
Kapitalnedsættelser og omregistrering af IVS til ApS.
De nye ferieregler – indefrysning af ferie til direktører mv.
Vi noterer at …

For tidligere dokumenter gå til arkiv