Revisorposten

Revisorposten er JH Revision’s kvartalsblad, som sendes til alle vore klienter via e-mail.
Hvis De ikke har modtaget Revisorposten pr. mail, kan De på nedenstående link bestille et eksemplar.

Klik her for bestilling

Desuden kan De downloade Revisorposten i elektronisk form.
Bemærk, at programmerne Adobe Reader eller Acrobat Approval kræves for at kunne åbne filerne.

Tryk på nedenstående links for at hente den udgave af Revisorposten, som De er interesseret i:

revisorposten-1-2020-thumbnail

Revisorposten 1 / 2020

Større krav til selskabers selvangivelse?
Tvangsopløsning – er det endestationen?
Ulovlige kapitalejerlån skal underrettes til SØIK.
Varebil på gule nummerplader.
Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021.
Kapitalnedsættelser og omregistrering af IVS til ApS.
De nye ferieregler – indefrysning af ferie til direktører mv.
Vi noterer at …

Revisorposten 4 / 2019

Sambeskatning – hvad betyder det, og hvilke konsekvenser har det?
Sådan undgår du tabsgivende tilbud.
Personbil på hvide nummerplader.
Et spørgsmål af helt central betydning – hvem er skattemæssigt rette indkomstmodtager?
Fradrag for tab på debitorer.
Ulovlige aktionærlån i skattemæssig sammenhæng.
Vi noterer at …

Revisorposten 3 / 2019

GDPR – slettefrister og forældelse hører ofte sammen.
Kapitalandele med negativ indre værdi.
Udbytteskat er ikke bare 27%
Lån mellem interesseforbundne parter.
Iværksættere – hvornår skal de registrere sig i forhold til moms?
Vi noterer at …

Revisorposten 2 / 2019

Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning
Moms på fast ejendom – ændret praksis?
Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner
Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi
Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes
Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov
Vi noterer at…

Revisorposten 1 / 2019

Klar til 2018-regnskaberne
Deleøkonomi – nye skatteregler fra og med 2018
Etablerings- og iværksætterkonto
Lån fra hovedaktionær til selskabet
Ændring i momsregler for gavekort
Omgørelse af årsrapporten
Fremtidens detailhandel
Vi noterer at…

Revisorposten 4 / 2018

Skattefrie lejlighedsgaver
Udlejning af fast ejendom – moms og energiafgifter
Krav om kryptering af e-mail
Fuldmagter – et spørgsmål om tryghed
Cyberkriminalitet er mere udbredt end nogensinde
CEO Fraud
Hvornår advisory board i forhold til en bestyrelse?
Vi noterer at…

Revisorposten 3 / 2018

Opfylder du bogføringsloven?
Ændringer i selskabsloven.
Personaleoplysninger og databeskyttelse – need to do.
Energiafgifter – De fleste virksomheder har adgang til godtgørelse, men mange snyder sig selv og glemmer at tage godtgørelsen.
Generalforsamlingsreferat.
Overdragelse af ejendom til nærtstående.
Danske virksomheder er et ydet mål for cyberkriminelle, men der er hjælp at hente.
Vi noterer at…

Revisorposten 2 / 2018

Ansættelsesklausuler.
Moms ved brug af udenlandske underleverandører.
Optimer virksomhedens soliditetsgrad.
Ny ferielov.
Dokumentationskrav for medarbejders rejseudgifter.
Håndterer du kontanter efter gældende regler?
Overdragelse til ægtefælle.
Vi noterer at…

Revisorposten 1 / 2018

Ingen kan undslippe persondataforordningen.
Optjening og afvikling af feriedage.
Kryptovaluta og skat.
Moms- og skattetjek.
Opgørelse af gevinst og tab ved aktiesag.
Nye regler bl.a. som led i retssikkerhedspakke III
Vi noterer at…

Revisorposten 4 / 2017

Salgsmodning – Sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed.
Ny lov gør det lettere for pensionister at flytte i sommerhus.
Splitleasing.
Opbevaring af regnskabsmateriale.
Hjemmearbejde kan betyde massive bøder.
Fradrag for vedligeholdelse i udlejningsejendomme.
Vi noterer at…

Revisorposten 3 / 2017

Momsfritaget undervisningsvirksomhed
Arv II – andre regler der er gode at kende
Nye regler om generationsskifte
Investeringsejendomme efter årsregnskabsloven
Skærpede krav til deltagelse i P/S’er, K/S’er og I/S’er
Registrering af reelle ejere
Vi noterer at…

Revisorposten 2 / 2017

Licensstyring – hvorfor og hvordan?
Deleøkonomi mellem virksomheder.
Arveregler del I/II – behov for at oprette testamente?
Persondataforordningen – hvordan bør man forberede sig?
Indberetning til Danmarks Statistik.
Vi noterer at…

Revisorposten 1 / 2017

Mulighed for lovlige kapitalejerlån.
Forbud mod at stjæle arbejdsgiverens kunder.
Få mere ud af dit økonomisystem – det kan betale sig.
Arbejdspladsvurdering (APV) – hvorfor, hvem, hvornår og hvordan?
Optimering af lønpakke for kapitalejer – får du nok ud af din løn?
Salg af forældrelejlighed – hvad skal man være opmærksom på?
Vi noterer at…

For tidligere dokumenter gå til arkiv