Revisorposten

Revisorposten er JH Revision’s kvartalsblad, som sendes til alle vore klienter via e-mail.
Hvis De ikke har modtaget Revisorposten pr. mail, kan De på nedenstående link bestille et eksemplar.

Klik her for bestilling

Desuden kan De downloade Revisorposten i elektronisk form.
Bemærk, at programmerne Adobe Reader eller Acrobat Approval kræves for at kunne åbne filerne.

Tryk på nedenstående links for at hente den udgave af Revisorposten, som De er interesseret i:

revisorposten-3-2020-thumbnail

Revisorposten 3 / 2020

Hvorfor skal det altid gå udover mig?
Status på aktiesparekontoen – på godt og ondt i 2020.
Har i styr på jeres databehandlere?
Faldgrupper ved udlodning af ekstraordinært udbytte.
Moms og skat på gule eller gul/hvide nummerplader.
Vi noterer at …

revisorposten-2-2020-thumbnail

Revisorposten 2 / 2020

Ansættelsesklausuler.
Hvordan undgås konkursen?
Kautioner.
Mandskabsvogne.
Skattemæssige fordele ved forældrelejligheder.
Vi noterer at …

revisorposten-1-2020-thumbnail

Revisorposten 1 / 2020

Større krav til selskabers selvangivelse?
Tvangsopløsning – er det endestationen?
Ulovlige kapitalejerlån skal underrettes til SØIK.
Varebil på gule nummerplader.
Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021.
Kapitalnedsættelser og omregistrering af IVS til ApS.
De nye ferieregler – indefrysning af ferie til direktører mv.
Vi noterer at …

Revisorposten 4 / 2019

Sambeskatning – hvad betyder det, og hvilke konsekvenser har det?
Sådan undgår du tabsgivende tilbud.
Personbil på hvide nummerplader.
Et spørgsmål af helt central betydning – hvem er skattemæssigt rette indkomstmodtager?
Fradrag for tab på debitorer.
Ulovlige aktionærlån i skattemæssig sammenhæng.
Vi noterer at …

Revisorposten 3 / 2019

GDPR – slettefrister og forældelse hører ofte sammen.
Kapitalandele med negativ indre værdi.
Udbytteskat er ikke bare 27%
Lån mellem interesseforbundne parter.
Iværksættere – hvornår skal de registrere sig i forhold til moms?
Vi noterer at …

Revisorposten 2 / 2019

Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning
Moms på fast ejendom – ændret praksis?
Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner
Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi
Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber (IVS) afskaffes
Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov
Vi noterer at…

Revisorposten 1 / 2019

Klar til 2018-regnskaberne
Deleøkonomi – nye skatteregler fra og med 2018
Etablerings- og iværksætterkonto
Lån fra hovedaktionær til selskabet
Ændring i momsregler for gavekort
Omgørelse af årsrapporten
Fremtidens detailhandel
Vi noterer at…

For tidligere dokumenter gå til arkiv