Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger, grundejerforeninger mv.

Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren.

Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet.

Selvom frivillige ulønnede eller frivilligt ulønnet hjemmeværnspersonel omfattet af bestemmelsen, får stillet telefon, internetforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses vedkommende fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende goder.

Har en person, der er omfattet af den nævnte personkreds fået stillet sådanne goder til rådighed, kan der ikke også udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser. Har en frivillig ulønnet fx fået stillet en telefon til rådighed, kan vedkommende ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser, som er fastsat af Skatterådet.

Skattefrie godtgørelser:
– Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.450 kr. pr. år.
– Der kan udbetales godtgørelse til dækning af følgende andre udokumenterede udgifter:

  • Kontorartikler, porto og møder indtil 1.500 kr. pr. år.
  • Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (fx sportstøj) o. lign. Kan der udbetales indtil 2.050 kr. pr. år.
  • Der kan også udbetales skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste.
  • Til dækning af udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv. kan der udbetales indtil kr. 80 kr. pr. dag.

Du kan downloade dokumentet nedenfor: