Vidste du at omregistrering af IVS kan ske uden revisorerklæring?

 

Omregistrering af IVS til ApS skal ske sendes den 15. april 2021.

Dette kræver som udgangspunkt en revisorerklæring, med mindre:

  1. Selskabets seneste årsregnskab indeholder en erklæring om revision eller udvidet gennemgang.
  2. Det fremgår af årsregnskabet, at selskabet samlet mindst har kr. 40.000 i selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapital.
  3. Beslutningen om omregistrering træffes senest 5 måneder fra balancedagen.
  4. Selskabets ledelse erklærer sig om, at kapitalen på minimum kr. 40.000 er tilstede på beslutningstidspunktet.

Er disse 4 punkter opfyldt, så undgår du en revisorerklæring ved omregistrering.

Ring eller skriv, hvis du ønsker hjælp eller yderligere information omkring omregistrering af IVS til ApS.

Mail: info@jh-revision.dk
Tlf.: 43 99 92 92